Važno: Obaveštenje o odluci o akreditaciji kongresa

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije broj А-1-221/14
Prvi godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije,
akreditovan je sa

13 bodova za predavače
11 bodova za usmenu prezentaciju
9 bodova za poster prezentaciju i
7 bodova za pasivno učešće.

Rok za slanje apstrakata: 16. mart 2014,
Kotizacija je 3500 dinara.
Račun UPPS broj 160-392631-54