Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem "PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST" održan je od 15. - 17. aprila 2016. godine, u hotelu Holiday Inn, Novi Beograd.
Pogledajte delić atmosfere u našim galerijama:

Galerija - dan 1.
Galerija - dan 2.
Galerija - dan 3.
Svečana večera