• Prevencija i predikcija neurološkog ishoda kod rizične novorođenčadi
  • Radna grupa za Dislipidemije i prevenciju gojaznosti kod dece, prevencija kardiovaskularnih bolesti
  • Radna grupa za fizičko vaspitanje
  • Radna grupa za alergologiju i imunologiju
  • Radna grupa za zdravstvenu negu
  • Radna grupa za mlade
  • Radna grupa za vakcinacije