Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) je danas aktivno učestvovalo u manifestaciji “Sportfest Medijana“ koja se održava u Nišu. Ova manifestacija ima za cilj da ukaže na to koliko je sport važan za zdravlje svakog pojedinca. Članovi radne grupe za mlade UPPS-a su tokom današnje akcije ukazali đacima i mladima o značaju fizičke aktivnosti i zdrave ishrane u očuvanju zdravlja ljudi. Interesovanje učenika je bilo veoma veliko. Takođe, najavljena je akcija za “World Hert Day - Svetski Dan Srca” koja će se održati 29.09.2017. godine u Obrenovićevoj ulici u Nišu.

 • 1
 • 11
 • 111
 • 12
 • 15
 • 18
 • 2
 • 21
 • 22
 • 222
 • 23
 • 24
 • 25
 • 3
 • 4
 • 5