Kao plod saradnje sa Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) (Austrijski akademski institut za medicinu ishrane) i ljubaznošću Prof Kurta Widhalma i dr sci Dragane Đorđević (prevela brošuru sa Nemačkog), a nakon stručne ekspertize Radne grupe za dislipidemije Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije, u mogućnosti smo da vam predstavimo prevedenu brošuru o Familijarnoj Hiperholesterolemiji. Nadamo se da će vam ista značiti u vašoj daljoj kliničkoj praksi.

S poštovanjem

Članovi radne grupe

Prof Bojko Bjelaković, Prof Dr Gordana Kocić, Prim dr Gordana Grujić

familijarna hiperholesterolemija