Ideja objediniti medicinu i umetnost potiče iz same reči Medicina,
što u prevodu sa latinskog znači...ars medicina-umetnost lečenja...

I lekar i umetnik gledaju, slušaju i stvaraju svoja dela...
Lekar zdravlje, slikar sliku, pesnik pesmu...

Oskar Vajld ( irski pesnik, 1854-1900.) je voleo kazati : "ŽIVOT IMITIRA UMETNOST.

Međutim, mnogo češće, UMETNOST JE TA KOJA IMITIRA ŽIVOT".

dr Bojana Cokić

Asist dr sci med Sergej Prijić, pedijatrijski kardiolog iz Beograda i član predsedništva UPPS-a, je uspešno završio specijalističko usavršavanje iz oblasti dečje kardiologije u Japanu, nakon što je prethodno izabran da bude jedan je od četiri stipendista iz Evrope u okviru programa razmene Evropske i Japanske asocijacije pedijatrijskih kardiologa za 2014/2015 godinu.

zagreb-prof-Kocic-i-Stoimenov

Poštovani članovi udruženja,

Želimo da vas obavestimo da je na klinici Rebro u Zagrebu pri kraju obuka naših članova Prof dr Gordane Kocić i Prof dr Tatjane Jevtović Stoimenov sa Medicinskog fakulteta u Nišu, a vezano za brzu dijagnostiku retkih lizozamalnih bolesti deponovanja iz suve kapi krvi.

Ovim se otvaraju nove mogućnosti za rano prepoznavanje i lečenje ovih bolesnika kod nas, a o samoj metodologiji i njenim mogućnostima će biti više govora na Kongresu u Kragujevcu.

Iskreno se nadamo da je ovo samo prvi u nizu konkretnih doprinosa koje će naše udruženje dati a radi rešavanja brojnih problema sa kojima se sreću pedijatri u našoj zemlji a i domena prevencije.

Na slici sa desna na levo su Prof Prof dr Gordane Kocić, Prof dr Ksenija Fumić i Prof dr Tatjana Jevtović Stoimenov.

S poštvanjem,
UPSS

Poštovane kolege članovi Udruženja,

Obaveštavamo vas da je član predsedništva UPSS dr Bojana Cokić, na Kongresu pedijatara Srbije ove godine. ostvarila zapažen uspeh i dobila dve nagrade.

Prva nagrada je Ped. škola na Zlatiboru za najbolju usmenu prezentaciju (kong. anomalije i prevencija), a druga Niški dani za najboilji poster.

Veliki pozdrav
UPPS

Poštovani članovi udruženja,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naša inicijativa za edukaciju članova udruženja Prof dr Gordane Kocić i Prof dr Tatjane Jevtović na polju rane dijagnostike urođenih bolesti metabolizma urodila plodom i obe su pozvane na petodnevnu edukaciju marta meseca 2015. godine u Kliničkom centru Rebro, Zagreb, Hrvatska, a u organizaciji kompanije Genzyme, i u kooperaciji sa Prof dr Ksenije Fumić, biohemičar, načelnika laboratorije za UBM.

UPSS