Prim. dr Biljana Marković

Prim. dr Biljana Marković

Podaci o dosadašnjem obrazovanju

Diplomirala   1988.god na Medicinskom  fakultetu, Univerzitet u Nišu, Srbija
Položen stručni ispit 1989. godine u Beogradu
Doktor  medicine

Specijalistički  ispit  iz pedijatrije  položila 1999.god

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Doktor medicine, specijalista pedijatrije

2008.godine
Ministarstvo zdravlja Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Primarijus  pedijatrije

Seminari  i edukacije

Edukacije UNICEFA-a, USAID-a, CHF-a, Global Fonda, JAZAS-a,  Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Instituta za zdravstvenu zaštitu Srbije za rad sa adolescentima na zaštiti reproduktivnog zdravlja, DPST; prevencije zloupotrebe PAS-a, edukacije za pravilnu ishranu i zaštitu dece od zlostavljanja i eksploatacije, rad sa decom iz marginalizovanih grupa (Romi, deca ulice, žrtve trgovine ljudima, LGBT, MARA i EVA populacija,deca sa posebnim potrebama)

Edukacije UNICEF-a i EPOS-a za saradnju sa medijima i promotivne aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Lokalna  zajednica

Član Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja za zaštitu dece od zlostavljanja i/ili znemarivanja, Član regionalnog tima za zaštitu dece od nasilja, Član multisektorskog saveta grada Niša za zaštitu dece, Stručni saradnik specijalne škole „Bubanj“ , Član projektnog tima u Svratištu za decu ulice (2011-2014), Saradnja sa Policijskom upravom na zaštiti dece od eksploatacije i trgovine ljudi, organizovanje seminara, tribina, akcija, kampanja.

Učešće na projektima „Širenje mreže vršnjačkih edukatora“, „Unapređenje savetovališnog rada sa mladima, „Siguran put“, „Zaštita reproduktivnog zdravlja Roma“, „Niške škole bez droga“, „Procena ishranjenosti dece i školske dece“.
„Razvoj usluga koje imaju za cilj sprečavanje izdvajanja i zaštitu dece žrtava u krivičnom postupku“ i td.

Organizacione sposobnosti i kompetencije

Od 2004.god  koordinator  Savetovališta za mlade  Doma zdravlja u Nišu. 

Od 2011. god. Koordinator Stručnog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Član predsedništva Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije.

Stručna angažovanost

oko 30 stručnih radova iz oblasti adolescentne medicine i učešće na međunarodnim i domaćim skupovima

5 stručnih radova i 4 kursa za KME u Domu zdravlja

Spisak radova u poslednjih 5 godina:

1) Gojaznost i smrtni ishod kod Covida 19 – prikaz slučaja; Marković B.1 Marković M.2
Petrovski V.1 1 Dom zdravlja Niš 2 Univerzitetski klinički centar u Nišu, Klinika za
anesteziju, intenzivnu negu i reanimaciju; IX kongres Udruženja za preventivnu

pedijatriju, 31.03.-02.04.2022., Sokobanja

2) Nutrition of childrens in Nis when enrolling in primary school in 2020; Biljana Markovic,
Vanja Petrovski Health center Nis, Serbia: PREVENTIVE PAEDIATRIKS Journal of
the Assotiation of Preventive Volume 8, march 2022, Nubber 1-2

3) Prevencija i tretman gojaznosti kod Covida 19 – iskustva Savetovališta za mlade u Nišu;
VIII kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju, 13.05.-15.05.2021., Niš

4) Olynth – primena nazalnog dekongestiva ksilometazolina u pedijatriji; Marković B; Dom
zdravlja Niš; VIII kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju, 13.05.-15.05.2021., Niš

5) Multisektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja – Marković B; Petrovski V. Dom
zdravlja Niš; Treći kongred pedijatara Srbije 20.9.-23.9.2022. Vrnjačka Banja