Blog

Aktuelno

Monitoring lečenja astme kod dece

Monitoring je glavna komponenta lečenja astme kod dece. Redovno praćenje, omogućava potvrdu dijagnoze, optimizaciju lečenja i pregled istorije. Brojni faktori koji mogu uticati na aktivnost

Blog

Prenatalna prevencija alergijskih bolesti

U posednjih deset godina beleži se veliki porast oboljevanja od alergijskih bolesti. Možemo slobodno reći da svako treće dete ima neku alergiju. Intresantno je da

Blog

Lesch Nyhan-ov sindrom

Lesch Nyhan – ov sindrom je retka progresivna nasledna bolest koja nastaje zbog nedostatka enzima HGPRT. Ovaj enzim je deo salvage puta, najvažnijeg puta sinteze

Blog

Limfom

Limfomi su podeljeni u dva osnovna tipa: Hočkinov i ne hočkinov limfom (NHL). Najčešči je NHL i sreće se kod svih uzrasta i kod oba

Blog

Holt-Oram sindrom – značaj rane dijagnoze

Holt-Oram sindrom (HOS) je genetski sindrom. Nasleduje se autozomno-dominantno. Bolest nastaje zbog mutacije gena TBX5 (T-box) na dugom kraku hromozoma 12 (12q24.1), važnog za razvoj

Blog

Karcinom grlića materice

🧬 Karcinom grlića materice je zloćudni tumor, lokalizovan na donjem delu materice, koji nastaje kada se ćelije grlića materice izmene i počnu nekontrolisano da se

EnglishSerbian