Monitoring lečenja astme kod dece

Monitoring je glavna komponenta lečenja astme kod dece.

Redovno praćenje, omogućava potvrdu dijagnoze, optimizaciju lečenja i pregled istorije. Brojni faktori koji mogu uticati na aktivnost bolesti i dobrobit pacijenata trebalo bi da se prate: odgovor i pridržavanje lečenja, kontrola bolesti, progresija bolesti, komorbiditeti, kvalitet života, neželjeni efekti lekova, izloženost alergenima i iritantima, ishrana i drugo.

Tehnologije koje se brzo razvijaju obećavaju nove mogućnosti za bliže, ili čak „u realnom vremenu“ praćenje između poseta lekaru.

Prateći pristup koji je uključivao procenu potreba, procenu dokaza i Delphi konsenzus, PeARL Think Tank, u saradnji sa velikim međunarodnim profesionalnim organizacijama i organizacijama pacijenata, razvio je set od 24 preporuke o praćenju pedijatrijskog astme, kako bi podržao zdravstvene radnike u donošenju odluka i dalje oidlučivanje o toku lečenja.

Pediatric Allergy Immunology – 2024 – Papadopoulos – Recommendations for asthma monitoring in children A PeARL document

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

EnglishSerbian