Primena glukokortikoida u prevenciji komplikacija krupa kod dece

Krup je najčešći uzrok opstrukcije gornjih disajnih puteva kod dece. Najčešći uzrok su virusne infekcije, pre svih virus Parainflueze.

Simptomi krupa nastaju iznenada, najčešće noću uključuju lavežni kašalj, inspiratorni stridor, promuklost i respiratorni distres. Kauzalna terapija ne postoji i na prvom mestu treba umiriti dete i roditelje.

Za decu sa krupom lekovi izbora su glukokortikoidi na svim nivoima težine bolesti, a oni se mogu primeniti oralnim, inhalatornim, parenteralnim ili rektalnim putem primene. Pravovremena primena kortikosteroida kod sve dece sa krupom i nebulizovanog epinefrina kod dece sa respiratornim distresom znacajno smanjuje učestalost intubacije, hospitalizaciju i ponavljane posete lekaru.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu Časopisa UPPS

EnglishSerbian