Prim. Dr Bojana Cokić

Prim. Dr Bojana Cokić

Prim. Dr Bojana Cokić, pedijatar

Privatna pedijatrijska ambulanta „LAZARICA pedijatim“

19 000 Zaječar, Naselje „Kraljevica“

Mob. tel. 065 2 420 383

E:mail cokicb@gmail.com

Cokić (Radomira) Bojana, rođena u Zaječaru 1956. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine,  gde je završila specijalizaciju iz pedijatrije 1989. godine. U okviru uže specijalizacije iz Kliničke genetike položila usmeni ispit pred Komisijom 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U stalnom je radnom odnosu Zdravstvenog  centra „Zaječar“ u Zaječaru od 10.08.1981.godine u pedijatrijskoj službi, u dečijem odeljenju. Od 1989.godine radi kao specijalista pedijatar i obavlja funkciju načelnika pedijatrijske službe od 1996. do 2004. godine, a nakon toga ima zvanje savetnika.

Od 15.01.2007.godine obavlja funkciju šefa odseka neonatologije pri dečijem odeljenju.

Na predlog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu i u Nišu određena za mentora dela  specijalističkog staža iz pedijatrije.

Dugogodišnji predavač u Medicinskoj školi u Zaječaru.

Od 2011. godine stiče uslov i drži predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije u Timočkom i Borskom regionu.

Više godina vrši stručni nadzor u proveri kvaliteta stručnog rada za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Redovno prati sve edukativne seminare. Na kongresima aktivno učestvije sa originalnim radovima. Objedinjuje medicinu i umetnost, posebno genetiku i umetnost i postaje član programskog odbora Sekcije za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva.

Kao član Predsedništva  pedijatrijske sekcije Srbije sa svojim saradnicima  organizuje u kontinuitetu 13 godina Pedijatrisjku sekciju u Zaječaru od 2000. godine.

Dobitnik je naziva Primarijus 2003.godine. Na predlog Pedijatrijske sekcije Srbije dobija Zahvalnicu 2003. godine, Diplomu 2010. i Plaketu 2013. godine.

Dobitnik je najvećeg priznanja SLD Srbije, POVELjE za 2016. godinu.

Dobija Diplomu Timočkog medicinskog glasnika 2011. povodom 30.godina izlaženja Timočkog med.glasnika

Uvodi Registre za kongenitalne anomalije 1992. godine u Timočkom regionu.

Inicijator je osnivanja  Udruženja za Down sindrom u Zaječaru od 2009. godine  čiji je i stručni saradnik.

Kao član Predsedništva podružnice SLD u Zaječaru od 1998. do 2000.godine  učestvuje u organizovanju stručnog sastanka za Timočki region, poznat kao Timočki medicinski dani koji postoje od 1981. godine.

Bila je član Predsedništva pedijatrijske sekcije Srbije u 3 mandata, od  1997.godine.

Kao član Predsedništva  pedijatrijske  sekcije Srbije sa svojim saradnicima  organizuje u kontinuitetu 13 godina Pedijatrisjku sekciju u Zaječaru, od 2000. godine  i na istom održala  4  predavanja.

Član je Predsedništva udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije. Aktivno učestvuje na svim kongresima UPPS Srbije i na dva kongresa preventivne pedijatrije Crne Gore sa originalnim radovima.

Član je Naučnog odbora Časopisa Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije.

Od 24. Aprila 2021. je penzioner sa aktivnim učešćem na stručnim sastancima. Radi u privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji „LAZARICA  pedijatim“ koju je i osnovala 2021. godine.

REFERENCE

1. Cokić B. Prevencija Spinalnog disrafizma primenom folne kisleine. Prev Ped, 2018; 4 (1-2): 67-71

2. Cokić B. Teškoće u postavljanju dijagnoze Marfan sindroma – Prikaz porodice. Prev ped, 2016; 2 (1-2): 60-64

3. Cokić B. Holt-Oram sindrom-prikaz slučaja. Značaj rane dijagnoze. Prev Ped, 2022; 8 (1-2): 97 – 100

4. Cokić B. Reflections on medicine and art. Hektoen International Journal, Volume 7, Issue 2, Spring 2015, ISSN 2155-3017

5. Cokić B. Obesity and art. Hektoen International Journal, Winter 2016 – Volume 8, Issue 1, 

6. Cokić B. Down syndrome through the centuries in art. Hektoen International Journal, Summer 2015, Art Flashes,  ISSN 2155-3017 

7. Cokić B. The art of breastfeeding.  Hektoen International Journal, Summer 2016, Volume 9, Issue 4

8. Cokić B. Women in medicine in Serbia. Hektoen International Journal, Winter 2016, Women in medicine, ISSN 2155-3017

9. Cokić B. Child’s play and art. Hektoen International Journal, Art Flashes, Fall 2018. ISSN 2155-3017

10. Cokić B. Habsburg dynasty and progenia. Hektoen International Journal, Art Flashes, Volume 14, Issue 3, Summer 2022.