Dispneja – diferencijalno dijagnostički izazov

XV Simpozijum urgentne medicine sa međunarodnim učešćem u organizaciji Sekcije urgentne medicine SLD pod nazivom”Dispneja-diferencijalno dijagnostički izazov”, održan je na Zlatiboru u Hotelu Palisad 8-11. oktobra 2023. godine.

Tokom simpozijuma su održana pozivna predavanja, praktične radionice i prezentacije radova učesnika skupa. Razmatrao se prehospitalni i hospitalni pristup trijaže, dijagnostike i inicijalnog zbrinjavanja dispnoičnog pacijenta sa aspekta urgentne medicine, a iz svih oblasti medicine dečjeg i odraslog uzrasta.

Dispnoičan pacijent je često izazov u trijaži i inicijalnom zbrinjavanju zbog diferencijalno dijagnostičke šarolikosti. Predavači, ugledni srpski i strani stručnjaci, koji se bave urgentnom medicinom ali i hirurgijom, internom medicinom, pulmologijom, intezivnom medicinom i drugi, objasnili su izazove i rešenja sa kojima se susreću svakodnevno u praksi.

Naša Dr sci. med. Ivana Filipović, održala je na ovom simpozijumu predavanje na temu : Imunološki uzorci dispneje kod odojčadi.

EnglishSerbian