Prof. dr Maja Milojković

Prof. dr Maja Milojković

Prof. dr Maja Milojković, MD, PhD
Department of Pathophysiology
Medical Faculty
University of Niš, Serbia

Dr Maja Milojković je redovni profesor na Katedri za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta univerziteta u Nišu.

Fakultet, a zatim i magistarske studije iz Kliničke imunologije sa alergologijom, završila je na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Doktorsku disertaciju na temu patogeneze insulinske rezistencije u tipu 2 dijabetes melitusa odbranila je 2002. godine na istom fakultetu. Specijalista je interne medicine.

Postdoktorske studije u trajanju od 6 meseci je obavila u Austriji, u istraživačkoj laboratoriji Instituta za kliničku i hemijsku dijagnostiku Opšte bolnice u Beču (AKH), kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Kao stipendista WUS Austrija, u više navrata se usavršavala u istoj laboratoriji na temu ispitivanja uloge genskih polimorfizama u patogenezi različitih bolesti.

Angažovana je u izvođenju praktične i teorijske nastave na svim studijskim grupama na osnovnim studijama na Medicinskom fakultetu u Nišu, kao i na Akademskim doktorskim studijama i studijama na engleskom jeziku. Rukovodilac je predmeta Klinička patofiziologija na osnovnim studijama medicine, i Patofiziološki regulatorni mehanizmi na doktorskim studijama.

Učestvovala je u nekoliko projekata koje finansira Ministarstvo nauke i Medicinski fakultet u Nišu kao istraživač i rukovodilac. Dobitnik je stipendije ERAWEB asocijacije koju finansira Evropska komisija za boravak na Erazmus Univerzitetu u Roterdamu, gde je pohadjala i uspešno završila nekoliko visoko specijalizovanih kurseva iz genetike, molekularne medicine i genetske epidemiologije. Učestvovala je u izvođenju programa kontinuirane edukacije na Medicinskom fakultetu u Nišu, u radu brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Autor je poglavlja u udžbenicima „Opšta patološka fiziologija“ i „Specijalna patološka fiziologija“ i urednik i autor udžbenika „Patofiziologija za studente farmacije“.

Član je Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije od njegovog osnivanja.
Govori engleski i nemački jezik.