Marija Arsenijević

Marija Arsenijević

Student sam druge godine Medicinskog fakulteta u Nišu i kako pedijatrija spada u uži krug mog interesovanja, postala sam poprilično radoznala i učlanila se u udruženje već u prvoj godini. Želela sam da saznam nešto više o samoj pedijatriji a i o radnim akcijama koje udruženje redovno organizuje, da samim tim budem od koristi drugima i upoznam nove ljude.
Takođe smatram da je Udruženje za preventivnu pedijatriju savršena prilika da se nauči nešto više, ne samo o pedijatriji već i o aktuelnim bolestima današnjice o kojima nas ovo udruženje redovno obaveštava.