Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije upućuje najdublje saučešće  neutešnim porodicama nastradalih, kolektivu OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, našoj Srbiji. 

Njihova bol, patnja i stradanje su i naša nacionalna trauma. Pitamo se zašto se ponavlja „Krvava bajka“, ima li kraja stadanju? Ne okrećimo glavu od problema već se uhvatimo u koštac sa njim u nadi da se takvo zlo više nikada ne ponovi. Ne čekajmo da se nasilje dogodi da bismo reagovali. Nasilje nad decom nije porodična ili pojedinačna stvar. To je društveno zlo koje treba sprečiti. U procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja učestvuju zdravstveni radnici na svim nivoima zdravstvene zaštite. Uz njih u ovom procesu važnu ulogu imaju ustanove i pojedinci iz sistema socijalne zaštite kao koordinatori procesa, obrazovanja, policije, pravosuđa i dr. Njihove uloge jasno su precizirane opštim i posebnim protokolima.

Nišlije odale počast nastradalim učenicima OŠ „Vladislav Ribnikar“

Ono što izdvaja sistem zdravstvene zaštite dugih sistema je prevencija. Stvorimo u svojoj sredini i svom okruženju uslove da svako dete raste bezbedno, ponosno i srećno. Zdravstveni radnici i saradnici su često među prvima kojima se dete ili njegovi bližnji obraćaju za pomoć u slučaju kad je dete povređeno ili ispoljava teškoće u ponašanju i kontroli emocija, odnosno kada je porodica u krizi. Zbog toga su odgovorni za blagovremeno i efikasno uočavanje rizika i pokretanja procesa pružanja pomoći koji će detetu omogućiti oporavak i nesmetani dalji razvoj.

Svaki lekar je dužan da zbrine i prijavi sumnju na zlostavljanje i zanemarivanje deteta. Neprijavljivanje slučaja povlači krivičnu i profesionalnu odgovornost. Participacija deteta obezbeđuje se tako što deca treba da budu pitana, da dobijaju adekvatne informacije i mogućnosti da izraze svoje želje, stavove  i mišljenje o svim pitanjima koja ih se tiču i u svim fazama procesa zaštite na način koji odgovara njihovom uzrastu i sposobnostima razumevanja situacije.

Nišlije odale počast nastradalim učenicima OŠ „Vladislav Ribnikar“

Svaki kontakt sa decom i porodicom treba iskoristiti za edukaciju i promociju  nenasilne komunikacije. Razvijati i jačati preventivne programe za zaštitu dece od nasilja na nivou zdravstvenih ustanova, obrazovno-vaspitnih ustanova i cele lokalne zajednice. Pokazati spremnost da se deluje u slučaju pojave nasilja, što podrazumeva edukovano osoblje i jasnu podelu uloga.

Rad na preventivi fizičkog ali i mentalnog mora biti imperativ svakog zdravstvenog sistema. Suočeni sa surovom  sadašnjicom kao i  nemilim dogadjajima kojima smo bili svedoci prethodnih dana i ovom prilikom kao Udruženje za preventivnu pedijatriju apelujemo na podizanje nacionalne svesti o značaju psihičkog zdravlja kod dece.

Prezentacija o prevenciji nasilja kod dece

Prezentacija Prim. dr Biljane Marković o prevenciji nasilja kod dece sa X kongresa Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije

EnglishSerbian