1. Prof. dr Bojko Bjelaković - predsednik CV SR   CV EN
 2. Prof. dr Ljiljana Šaranac - Klinika za Dečije Interne Bolesti- KC Niš - potpresednik
 3. Prof. dr Maja Milojković - Institut za patofoziologiju – Medicinski fakultet Niš CV
 4. Prof. dr Danica Tiodorović - Klinika za kožne i polne bolesti - KC Niš CV
 5. Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar - Opšta bolnica, dečije odeljenje, Zaječar CV
 6. Prof. dr Zorica Živković CV SR CV EN
 7. Prim. dr Branislava Stanimirov CV
 8. Prof. dr Dimitrije Nikolić
 9. Strukovna med. sestra. Maja Petković – Dom Zdravlja Niš CV
 10. Doc. dr Marko Jović, Institut za histologiju – Medicinski fakultet Niš CV - generalni sekretar
 11. Prof. Žarko Ćojbašić - Katedra za mehatroniku i upravljanje MFN CV
 12. Asist. dr Sergej Prijic
 13. Strukovna med. sestra Ana Radimirović
 14. Prof. dr Anđelka Stojković - Klinika za Pedijatriju KC Kragujevac
 15. Prof. dr Sanja Stanković - Centar za medicinsku biohermiju KC Srbije
 16. Dr sci Vladimir Vuković Institut za javno zdravlje Vojvodine: Novi Sad CV
 17. Prof. dr Ivana Budić